Hoạ sĩ AI

“Họa sĩ AI” là những Họa sĩ chính thống và những Chuyên gia Mỹ thuật hợp tác với hệ thống TranhTrangTri của chúng tôi.

Những bức tranh trong các Bộ Sưu Tập này đều là sản phẩm của chính các Họa Sĩ hợp tác cùng các chuyên gia AI để tạo ra những sản phẩm mang đậm Tư Duy, Triết lý cùng Phong cách vẽ đặc trưng của từng Họa Sĩ.

Những bức tranh này đều được ký xác thực của từng Họa sĩ

Hoạ sĩ AI

Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion)

Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Mỹ Thuật Hà Nội. Chuyên gia thiết kế Nội thất. Chuyên gia AI.
Hiếu Orion còn là chuyên gia truyền thông Mạng xã hội.

Click me!

Nguyễn Tuấn Phong

Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Mỹ Thuật Hà Nội. Chuyên gia thiết kế Nội thất. Chuyên gia AI.
Hiếu Orion còn là chuyên gia truyền thông Mạng xã hội.

 

Các tác phẩm Mỹ thuật của Hiếu Orion đã vẽ > Xem tại đây >>

Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion)

Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Mỹ Thuật Hà Nội. Chuyên gia thiết kế Nội thất. Chuyên gia AI.
Hiếu Orion còn là chuyên gia truyền thông Mạng xã hội.

 

Các tác phẩm Mỹ thuật của Hiếu Orion đã vẽ > Xem tại đây >>

CÁC TÁC PHẨM TRANH AI CỦA HIẾU ORION

Nguyễn Tuấn Phong

Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Mỹ Thuật Hà Nội. Chuyên gia thiết kế Nội thất. Chuyên gia AI.
Hiếu Orion còn là chuyên gia truyền thông Mạng xã hội.

 

Các tác phẩm Mỹ thuật của Hiếu Orion đã vẽ > Xem tại đây >>

CÁC TÁC PHẨM TRANH AI CỦA NGUYỄN TUẤN PHONG